Miškininkystės paslaugos

Miškininkystės paslaugos

Perkame mišką su žeme, statų mišką, medieną

Miškininkystės paslaugos

Atliekame sanitarinius, einamuosius kirtimus bei retinimo darbus

Miškininkystės paslaugos

Rėžiame biržes

Miškininkystės paslaugos

Parduodame apvaliąją medieną

Miškininkystės paslaugos

Rengiame miškotvarkos projektus

Miškininkystės paslaugos

Paruošiame kirtimo dokumentaciją

Miškininkystės paslaugos

Nemokamai konsultuojame miškininkystės klausimais

Miškininkystės paslaugos

Atliekame medienos ištraukimo darbus

Miškininkystės paslaugos

Transportavimo paslaugos